معاون صنایع‌دستی کشور:

برگزاری همزمان نمایشگاه گردشگری و صنایع‌دستی هم‌افزایی دو حوزه را به دنبال دارد

معاون صنایع‌دستی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گفت:«برگزاری همزمان پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و سی‌وپنجمین نمایشگاه ملی صنایع‌دستی باعث افزایش همکاری‌ها در این دو حوزه و هم‌افزایی هرچه بیشتر خواهد شد.»