در گفتگویی مطرح شد؛

«اسب‌های انباری» زبان جامعه است/ اجرا به شیوه رئالیسم جادویی

رضا کرمی زاده کارگردان نمایش «اسب های انباری» درباره ویژگی های این اثر نمایشی که از اول خرداد به صحنه می رود، توضیحاتی ارائه داد.