از ۲۳ مرداد؛

«تراژدی مکبث» شکل می‌گیرد/ خدایگان یونان باستان بر صحنه تئاتر

نمایش «تراژدی مکبث» با کارگردانی مهدی اصغریان از ۲۳ مرداد در پردیس تئاتر شهرزاد روی صحنه می‌رود.