شکیبا علی‌زاده از نمایش «جمجمه‌ای در کانمارا» گفت

شکیبا علی‌زاده گفت: اگر بخواهیم به این فکر کنیم که کرونا برود تا تئاتر کار کنیم، باید درهای تالارهای نمایشی را ببندیم.