سپند و نوفل‌لوشاتو میزبان دو نمایش جدید می‌شوند

دو نمایش «شب بخیر مادر» و «دِلاو» به تماشاخانه‌های سپند و نوفل‌لوشاتو می‌روند.