سه شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ ۱۷ مه ۲۰۲۲
ویجت ها و آخرین اخبار
تیتر یک و اخبار برگزیده
آخرین اخبار، ویجت ها و جدول ها
مطالب مرتبط با:

نمایش «پس از برخورد جسم سخت به سر»

تماشاگری که بخشی از خود را به سالن تئاتر نمی برد

تماشاگری که بخشی از خود را به سالن تئاتر نمی برد

«راستش را بخواهید حال سالن‌ها، اجراها و تماشاگران شبیه غروب جمعه در یک خیابان شلوغ بود که تا روز قبل تمام مغازه‌هایش باز بودند و تعداد زیادی از مردم در آن خیابان و مغازه‌ها رفت آمد و خرید می‌کردند اما ...