نظر یک هنرمند موسیقی درباره کنسرت های آنلاین

این یک مبارزه است پس ادامه می‌دهیم!

یک نوازنده تنبور درباره برگزاری کنسرت های آنلاین در دوران شیوع کرونا اظهار می‌کند: هیچ وقت تعداد این اجراها کافی نیست. باید امکانی ایجاد می‌شد که هنرمندان بیشتری از این اجراها استقبال و در آن شرکت کنند. اینکه برگزارکنندگان انتخاب ...