انتشار «زندگی ظاهری روبی» برای بچه‌ها

«زندگی ظاهری روبی» به نویسندگی نورا رالی باسکین و با ترجمه شقایق قندهاری منتشر شد.