راه‌اندازی نگارخانه‌های مد و لباس در کشور

کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور در نظر دارد زمینه گسترش نگارخانه‌های مد و لباس را در سراسر کشور گسترش دهد.