از 16 الی 19 اسفند ماه در نگارخانه «خورشید» برگزار می‌شود؛

معرفی نمایشگاه حضوری هنرهای تجسمی باعنوان «به رنگ آفتاب»

نمایشگاه هنرهای تجسمی حضوری باعنوان «به رنگ آفتاب» از 16 الی 19 اسفند ماه در نگارخانه «خورشید» برگزار می‌شود؛ ضمنا مراسم افتتاحیه این نمایشگاه 15 اسفند ماه از ساعت 11 الی 13 برگزار می‌شود.