«شاید فردا» در گالری فرشته

نمایشگاه انفرادی «شاید فردا» در گالری فرشته برگزار می شود.