نگاهی مهربان به کرونا 

نیلوفر شریفی، هنرمند نقاش همانتد بسیاری دیگر از هنرمندان در این روزها آثار هنری مرتبط با موضوع ویروس کرونا خلق کرده است؛ او با نگاهی مهربان از این ویروس کوچک جان‌سخت طرح‌های لطیف کشیده است.