"هایپر رئالیسم" (فرا واقع گرائی): این یک بدن نیست" در نمایشگاهی شگفت‌انگیز

در نمایشگاه شگفت انگیزی به نام "هایپر رئالیسم" (فرا واقع گرائی) : این یک بدن نیست"، از روز 8 سپتامبر 2022 ، درموزه "مایول" پاریس آغاز شده وتا 5 مارس 2023 ادامه خواهد داشت، آثار بیش از 40 تندیس ...