به‌مناسبت هشتادسالگی صدا در ایران

تولدی متفاوت برای رادیو در روزهای قرنطینه 

رادیو امروز (۴ اردیبهشت‌ماه) تولد هشتادسالگی خود را با شرایطی متفاوت جشن می‌گیرد.