غرفه ملی ایران در هفتادمین نمایشگاه کتاب فرانکفورت کار خود را آغاز کرد

غرفه ملی ایران همزمان با آغاز به کار هفتادمین نمایشگاه کتاب فرانکفورت فعالیت‌های خود را آغاز کرد.