ارایه‌ی مشاوره‌ی رایگان به خانواده‌ها در هفته‌ی ملی کودک

تربیت و فرزندپروری کودکان و مشاوره‌هایی در حوزه‌ی مشکلات ارتباطی بچه‌ها در فضاهای رسمی آموزشی، بخشی از فعالیت غرفه‌‌های مشارکت‌کننده در برنامه‌های هفته‌ی ملی کودک است که به‌صورت رایگان ارایه می‌شود.