نمایش آثار هنرمندان ایرانی در هفته هنر بروکسل

آثاری از ۱۱ هنرمند ایرانی در هفته هنر بروکسل به نمایش درآمد.