معرفی شهرهای خاص هنری با تکریم نامداران و چهره‌های ماندگار در «هفت بحر هنر»

صندوق اعتباری هنر در رویکرد جدید خود بنا بر توجه ویژه به نامداران و چهره‌های ماندگار عرصه فرهنگ و هنر دارد و برای تجلیل از نامداران و بزرگان، برنامه‌هایی در قالب تورهای هنری فرهنگی در نظر گرفته‌ که مقصد آن، ...