آموزش‌های نوین، نیاز مبرم صنف پوشاک

همایش آشنایی با دوره‌های MBA ، DBA و مهندسی ارتباطات مؤثر به درخواست اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک با همکاری دانشگاه علامه طباطبائی مورخ 6 و 7 شهریورماه در سال همایش‌های این دانشگاه برگزار گردید.