انتخابات خانه سینما چه زمانی برگزار می‌شود؟

مجمع عمومی خانه سینما برای تصویب اساسنامه‌ی اصلاح شده و انتخاب هیات مدیره جدید به محض اینکه اجازه‌ی برگزاری مجمع از سوی وزارت کار صادر شود، برپا خواهد شد.