در حاشیه جلسه دولت مطرح شد

اظهارات وزیر ارشاد درباره وضعیت هنرمندان بازداشتی

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: وظیفه خودمان می‌دانیم که از اهالی فرهنگ و هنر و رسانه که در این اغتشاشات اخیر برایشان اتفاقاتی افتاده، علی‌رغم پیگیری‌های قبلی بازهم حمایت کنیم.