ادامه چاره‌جویی‌های UNWTO برای خروج گردشگری از بحران

وبینار منطقه آسیا - اقیانوسیه (UNWTO) با محوریت مدیریت صنعت گردشگری در شرایط کرونا و پساکرونا با حضور ۱۱ کشور از جمله ایران برگزار شد.