پایان فیلمبرداری «مریضخانه مرکزی»

فیلمبرداری «مریضخانه مرکزی» به کارگردانی وحید نامی و نوید نامی به پایان رسید.