پنج شنبه ۵ خرداد برگزار می شود؛

اجتماع بزرگ خانوادگی «سلام فرمانده» در ورزشگاه صدهزار نفری آزادی

اجتماع بزرگ «سلام فرمانده» با حضور خانواده‌ها، دهه هشتادی‌ها و دهه نودی‌ها در ورزشگاه یکصد هزارنفری آزادی برگزار می‌شود.