بازگشت موراکامی به رادیو در دوران قرنطینه

«هاروکی موراکامی» رمان‌نویس معروف ژاپنی یک برنامه رادیویی را برای کاهش افسردگی‌های ناشی از اعمال قرنطینه در این کشور اجرا می‌کند.