«زندگی حشره‌ای» در راه است

رمان «زندگی حشره‌ای» نوشته‌ ویکتور پلوین با ترجمه‌ زینب یونسی منتشر می‌شود.