روز دوم جشنواره ۳۸ موسیقی فجر چه آثاری اجرا می‌شوند؟

دومین روز سی و هشتمین جشنواره موسیقی میزبان ۱۴ اجرا در بخش‌های مختلف از جمله موسیقی ارکسترال، نواحی، بین‌الملل، پاپ و سرود است.