اجرای پرفورمنس «پاییز باغ ایرانی»/ باغ‌های تهران از بین می‌روند!

محسن حسینی اعلام کرد در پاییز سال جاری پرفورمنسی را با عنوان موقت «پاییز باغ ایرانی» که به باغ‌های ایرانی و تخریب آن‌ها می‌پردازد، اجرا خواهد کرد.