تصویر ترامپ در گالری ملی پرتره آمریکا

نخستین تصویر از دونالد ترامپ، چهل و پنجمین رئیس جمهوری تاریخ ایالات متحده آمریکا چهار ماه پس از خروج او از کاخ سفید در گالری ملی پرتره روی دیوار رفت و به نمایش عمومی درآمد.