«تئاتر کاغذی» به ایستگاه آخر رسید

مسابقه مجازی «تئاتر کاغذی» با بررسی آثار دریافتی و انتخاب برگزیدگان به ایستگاه آخر رسید.