تهیه «پروتکل سلامت محیط کار موزه‌ها» در برابر کرونا

«تهیه پروتکل سلامت محیط کار در موزه‌ها، به منظور پیشگیری از کرونا با همکاری پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار فرهنگی- تاریخی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری در حال انجام است.»