جدیدترین خبر از پروژه چهار فصل تئاتر ایران

با مشخص شدن نتایج فصل سوم پروژه چهارفصل تئاتر ایران اعلام شد که مهلت ارسال ایده برای فصل چهارم یک هفته تمدید شده است.