پری منصوری درگذشت

پری منصوری، نویسنده و مترجم درگذشت.