گفتگوی هنرمندنیوز با بازیگر و کارگردان

هادی احمدی: تئاتر یک اثر هنری ارزشمند است

هادی احمدی، متولد مرداد هزار و سیصد و شصت و شش تهران، نویسنده، بازیگر و کارگردان، کارشناسی مهندسی صنایع / هنرآموخته‌ بازی‌گری از آکادمی استاد سمندریا، در کارنامه هنری او می توان به نمایش‌های «فالش ‌خوانی در چهارراه فخرآباد»، «لیلی نام ...