تله فیلم «پلیس زن» در حال آماده سازی

تله فیلم «پلیس زن» این روزها در حال پیش تولید است و بخشی از بازیگران آن انتخاب شده‌اند.