برگزاری آنلاین «خیریه اسفندگان کتاب»

پنجمین «خیریه اسفندگان کتاب» به صورت آنلاین برگزار می‌شود.