راه‌اندازی پویش «دوریم و دوستیم»

پویش «دوریم و دوستیم» با هدف فراهم آوردن امکان دسترسی عموم مردم به کتاب‌های مناسب با تخفیف ویژه راه‌اندازی شد.