خودشناسی فردی شاهراه رسیدن به اهداف است

آرش رضوانی «چهره موفق» سال در جشنواره رویش

سومین جشنواره «رویش»، ویژه کانون‌های فرهنگی، هنری، اجتماعی و مذهبی معاونت فرهنگی و اجتماعی دیروز یکشنبه، ۵ اسفند ۱۳۹۷ برگزار شد.