مروری بر کارنامه نامزدهای ادبی «چهره هنر انقلاب»

وجیهه سامانی، بهناز ضرابی‌زاده، زهرا کاردانی و محسن کاظمی چهار نویسنده‌ای هستند که به عنوان نمایندگان ادبی در فهرست نامزدهای کسب عنوان «چهره هنر انقلاب» در سال ۹۸ حضور دارند.