دیدار رئیس هیات مدیره انجمن بازیگران سینما و تلویزیون تهران با وزیر ارشاد:

اعضای انجمن بازیگران سینما و تلویزیون تهران تحت پوشش «صندوق هنر» قرار گرفتند

داوود «قاسمی امیرلو» در دیدار با عباس صالحی وزیر فرهنگ و اراشد اسلامی از تحت پوشش قرار گرفتن اعضای انجمن بازیگران سینما و تلویزیون تهران در «صندوق حمایت از هنرمندان» خبر داد.