در کارگاه انتقال تجربه بازیگری مطرح شد

سیاوش چراغی‌پور: بازیگر شدن نیازمند صبر است

کارگاه انتقال تجربه بازیگری با حضور سیاوش چراغی‌پور در هفته فیلم هنر و تجربه اردبیل، با حضور مدیران، هنرمندان و علاقمندان در تالار بیضاء اردبیل برگزار شد.