کارگردان همدانی درگذشت

«عباس شیخ‌بابایی» هنرمند همدانی عرصه تئاتر و سینما درگذشت.