اعلام مصوبات چهارمین جلسه کارگروه بررسی آسیب‌های کرونا در سینما

چهارمین جلسه کارگروه بررسی آسیب‌های کرونا در سینما برگزار شد.