برای تولد خالق «پاتال» و به یاد آرزوهای کوچک‌مان

کم سال‌تر از آن بودیم که بدانیم بخشی از عروسک‌های رویایی‌مان را مردی ساخته به نام کامبیز صمیمی مفخم، مردی که پیش از اینکه بشناسیمش، دست روزگار، او را به جهانی دیگر برد.