از پوستر نمایش کرایسس رونمایی شد

همزمان با شروع پیش فروش بلیت نمایش "كرايسس" از پوستر این نمایش رونمایی شد.