تاریخ مصور خودنگاره در نقاشی ایران کتاب شد | رونمایی در موزه هنر‌های معاصر تهران

گالری ویستا روز شنبه کتاب «صورت صورتگران» را در موزه هنر‌های معاصر تهران رونمایی می‌کند.