کانون پس از ۵۰ سال قید نمایشگاه بولونیا را زد

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان پس از حضوری پنجاه ساله در نمایشگاه کتاب بولونیا از حضور در دور آتی این رویداد انصراف داد.