گزارش «هنرمندنیوز» از «کرونا» و تاثیر آن بر اقتصاد هنر

بحرانی نا آشنا

حدود دو ماه می‌شود که مردم دنیا درگیر پدیده شومی به نام ویروس کرونا هستند، معظلی که روند عادی زندگی جامعه جهانی را به شکل عجیبی به هم ریخته و تمام مردم دنیا با یک سردرگمی دیده نشده و کلافه ...