گپ‌وگفتی با آرش آبسالان، استاد صدا و بیان

آن‌چه برای نواختن ساز صدای‌مان نیاز داریم

«همان‌گونه که برای فراگیری نوازندگی باید تمرین داشت، برای نواختن ساز صدای‌مان هم باید وقت بگذاریم و تمرین کنیم. روشن است هرقدر تمرین بیشتر باشد، توانایی ما بیشتر خواهد بود.»