عاقبت فحاشی در اینترنت

نویسنده کمیک‌های «جنگ ستارگان» اخراج شد

چاک وندینگ نویسنده سریال «سایه ویدر» می گوید به خاط تبعات منفی انتشار توییتش از استودیو مارول اخراج شده است.